Location The Netherlands The Netherlands

Besluiten over MH17 blijven geheim

Documenten over het optreden van het kabinet in de nasleep van de aanslag op MH17 blijven geheim. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) wil ook de besluiten en besluitenlijsten van het crisisteam van het kabinet – onder leiding van premier Mark Rutte — niet openbaar maken.
Dit blijkt uit een beslissing van de minister in een procedure van RTL Nieuws op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). RTL Nieuws vroeg het ministerie om openbaarmaking van zoveel mogelijk informatie, vanwege de enorme gevolgen van de ramp met MH17 op de Nederlandse samenleving.
Van der Steur schrijft dat er een grote impact is en veel maatschappelijke en politieke discussie, maar dat geheimhouding belangrijker is. «Het enkele feit dat uw Wob-verzoek betrekking heeft op informatie over de afwikkeling van de ramp met MH17 leidt er niet toe dat aan het belang van openbaarheid extra gewicht moet worden toegekend.»
ZIE OOK: Lees alle stukken van het kabinet over MH17
RTL Nieuws vroeg in oktober vorig jaar om openbaarmaking van documenten van het crisisteam van het kabinet (de ministeriële commissie crisisbeheersing) en van de ambtelijke crisisteams. Eerder dit jaar werd een klein deel van de documenten vrijgegeven. Heel veel documenten werden daarbij zwart gekleurd. De documenten worden onder meer geweigerd omdat ze bedoeld zijn voor intern beraad, omdat er persoonlijke meningen van ambtenaren en politici in staan en omdat de relatie met andere landen geschaad zou kunnen worden.
In de bezwaarprocedure zei RTL Nieuws dat er meer feiten openbaar gemaakt zouden moeten worden. Ook vroeg RTL om tenminste openbaarmaking van alle besluiten uit de verslagen van het ministeriële crisisteam, zodat het optreden van het kabinet nauwgezet kan worden gereconstrueerd. Van der Steur weigert de openbaarmaking van die besluiten en besluitenlijsten omdat die ‘verweven’ zouden zijn met meningen van ambtenaren en politici: ‘Om die reden moet openbaarmaking van feitelijke informatie ook worden geweigerd.»
Teleurstellend
RTL Nieuws noemt die beslissing ‘zeer teleurstellend’. «Wij vinden het onnavolgbaar dat de minister niet beter zijn best doet om méér informatie openbaar te maken. Natuurlijk snappen wij dat niet alles op straat gegooid kan worden. Maar feiten en besluiten achterhouden? We gaan de beslissing eens goed bestuderen en kijken of een gang naar de rechter wenselijk en zinvol is», zegt adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein. In opdracht van het kabinet wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de politieke afwikkeling van de ramp, maar dat gaat vooral over de vraag of de draaiboeken voor crisissituaties goed hebben gewerkt. «Wij vinden dat álle aspecten van de politieke en bestuurlijke afwikkeling gereconstrueerd moeten kunnen worden», aldus Klein.
RTL Nieuws

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/besluiten-over-mh17-blijven-geheim

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *